Categories
WordPress

Hướng dẫn SEO Website bằng WordPress

SEO WEBSITE là sự kết hợp tính tế của công nghệ Search Engine Optimization và chiến lược Online Marketing với mục tiêu cuối cùng là PR thương hiệu cho chủ website, thúc đẩy doanh số từ việc tiếp cận với khách hàng. SEO WEBSITE cơ bản dựa trên nền tảng của việc tối ưu website…


SEO WEBSITE là sự kết hợp tính tế của công nghệ Search Engine Optimization và chiến lược Online Marketing với mục tiêu cuối cùng là PR thương hiệu cho chủ website, thúc đẩy doanh số từ việc tiếp cận với khách hàng.
SEO WEBSITE cơ bản dựa trên nền tảng của việc tối ưu website (onpage) tốt. Sau đó, xây dựng và phát triển nội dung website mạnh, đa dạng, độc đáo, tập trung đúng vào nhu cầu tìm kiếm nội dung của người dùng. Từ đó, mở rộng phạm vi ảnh hưởng của website, thương hiệu cho chủ website.
SEO WEBSITE đòi hỏi sự nhạy bén, tinh tế trong Online Marketing, biết chọn đúng thời điểm, chọn đúng nội dung và tìm đúng người dùng để PR. Sự thành công trong Online Marketing sẽ giúp doanh số của bạn tăng cao theo thời gian.